• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Ocenění Mgr. Jany Heczkové a Bc. Libuše Gajdzicové u příležitosti oslav 90. výročí města Třince

U příležitosti 90. výročí města Třince rada města ocenila 24 pracovníků ve školství. Slavnostní předávání ocenění se uskutečnilo 22. června 2021 ve foyeru kulturního domu TRISIA a.s. Z naší školy byly oceněny dvě naše pedagožky.

Mgr. Jana Heczková začala svou profesní dráhu v roce 1984 v ZŠ Bystřice, následně v Třinci na ZŠ Komenského, od roku 1986 pracuje na naší škole. Během této doby působila několik let jako výchovný poradce, metodik sociálně patologických jevů i jako vedoucí metodických sdružení ZŠ. Podílela se na tvorbě školních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které také průběžně inovuje. Byla zapojena do řady projektů, včetně mezinárodních.

Bc. Libuše Gajdzicová dříve působila jako učitelka v MŠ Nýdek a MŠ Bystřice, od roku 2005 je zaměstnankyní naší školy, nejprve jako učitelka mateřské školy při zdravotnickém zařízení a jako vychovatelka školního klubu při zdravotnickém zařízení (Nemocnice Třinec). Od září 2009 působí na naší kmenové škole na ul. Jablunkovská, kde se podílela na otevření mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době působí jako vedoucí učitelka MŠ, je vedoucí metodického sdružení pro předškolní vzdělávání, spolupodílela se na tvorbě ŠVP i na jeho inovaci. Je rovněž zapojená do projektů školy.

Obou paní učitelek si velmi vážíme za jejich dlouholetou a uznávanou pedagogickou profesionalitu. Děkujeme a k ocenění gratulujeme!

Fotogalerie