• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Exkurze žáků 9.ročníku ZŠ

Ve dnech 24. a 28. března 2022, v rámci profesní orientace, se žáci 9. ročníku naší základní školy účastnili exkurze v praktické škole dvouleté. Zapojili se do pracovních činností v keramické dílně u děvčat a v dřevodílně a kovodílně u chlapců.

Vycházející žáci měli možnost se seznámit s aktivitami v jednotlivých dílnách, s výrobky i jednoduchými pracovními postupy. Vytvořili pracovní tým, ve kterém si vyzkoušeli  spolupráci, práci podle návodu, přesnost při tvoření výrobku.  Aktivity kontrolovali samotní žáci praktické školy dvouleté, pomáhali svým budoucím nástupcům. Vše sledoval učitel výuky, dbal především na bezpečnost práce.  Všichni byli velmi nadšeni. Žáci pokládali svým starším spolužákům otázky v rámci předmětu a odborné praxe v Manlomce. Z odborné praxe, kam dojíždějí naši svěřenci praktické školy dvouleté, si žáci také vyzkoušeli jednoduchou pracovní činnost – navlékání gumičky na kovový díl. Takto se přirozenou cestou začlenili vycházející žáci základní školy do pracovních aktivit praktické školy dvouleté.

Tato exkurze měla za úkol přiblížit pracovní činnosti, které čekají naše budoucí studenty v nově zrekonstruovaných dílnách během studia na praktické škole dvouleté.

Fotogalerie