• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Metodické setkání ředitelů a zástupců ředitelů škol

V pátek 25. 11. 2022 proběhlo metodické setkání ředitelů a zástupců ředitelů škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Setkání bylo zahájeno prohlídkou školy a jejich zmodernizovaných prostor.  Poté následovala společná diskuze na vybraná témata speciálního školství, jako například hodnocení vzdělávání a porovnávání výsledků vzdělávání v mateřské škole, mateřské škole při zdravotnickém zařízení, základní škole, základní škole speciální, střední škole. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na naše další setkání.