• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Muzikoterapie pro žáky na základní škole speciální

V lednu probíhaly na základní škole speciální hodiny muzikoterapie, která je součástí
celoročního projektu Terapiemi na cestě k sobě. Žáci měli příležitost zažít jak pasivní
(relaxační), tak aktivní formu léčivé hudby, která využívá nástrojů s tzv. přirozeným laděním.
Jedná se o ručně vyráběné nástroje z přírodních materiálů, jako je buben djembe, indiánská
flétna, tibetská mísa, zvonek koshi, brumle, frčák, gong nebo šamanský buben.

Hudba zpívaná a hraná v tomto přirozeném ladění slouží u žáků k celkovému zklidnění, zpomalení dechové i tepové frekvence, k uvolnění spasmů, psychického a emocionálního napětí,
až k hluboké relaxaci. Souzní s člověkem na všech jeho úrovních – působí tak komplexně
na jeho fyzickou, psychickou, sociální, energetickou a duševní stránku. Každý žák zaujal
jemu příjemnou polohu a zaposlouchal se do libých tónů a zvuků pod vedením
muzikoterapeutky. Někteří žáci si pobrukovali, někteří se nahlas smáli, někteří tancovali,
jiní usnuli a spali. Po skončení relaxační části si žáci vyzkoušeli, jak se na jednotlivé nástroje
hraje, a to se všem moc líbilo! Na závěr proběhla sebereflexe – hodnocení a vyjádření pocitů
z prožité hodiny. Nenašel se nikdo, komu by se tento hudební zážitek nelíbil. 🙂

Fotogalerie

Zpracovala: Mgr. Anna Stellerová