• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Vynášení Morany

Žáci X.A základní školy speciální – společně s dětmi ze stacionáře Paprsek – zakončili zimu
krásným rituálem vynášení Morany, který patří mezi oblíbené tradice postní doby. Vynášení
smrti a vítání jara je prastarý lidový zvyk, jehož smyslem je rozloučit se nejen se zimou, ale
také se vším špatným, co v životě prožíváme, a odehrává se o Smrtné neděli (dva týdny před
Velikonocemi). Jeho ústřední postavou je slaměná figura oblečená v ženských šatech, kterou
naši žáci letos vyrobili z pečiva a ozdobili ji „na vršku červenú a dole zelenú“, jak se zpívá
v jedné z písní. Ve společném průvodu ji pak vynesli a vhodili do vody, sledovali, jak ji unáší
proud řeky Olzy, aby se pak za zpěvu veselých jarních písní a nazdobené větvičky vrátili do
školy a radovali se z nového ročního období.

Fotogalerie

Zapsala: Mgr. Anna Stellerová