• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Den Země

Letošní Den Země jsme na naší škole oslavili 21. 4. tématem „Mokřady a tajemství ztracené
vody“. Vysvětlili jsme žákům, co to jsou mokřady a jaký je jejich význam pro zadržování vody v
krajině a v čem prospívají živočichům, rostlinám a nám lidem. Poskytli jsme žákům informace
o tom, že je velmi přínosné a potřebné obnovovat nebo budovat nové mokřady v krajině.
Menší žáci vyráběli papírová zvířata, která žijí v mokřadu, poznávali rostliny, vyplňovali
pracovní listy a vybarvili si omalovánku mokřadu. Význam mokřadů dětem dobře přiblížilo
schéma – Význam mokřadu. Starší žáci shlédli tematické a instruktážní video s názvem Mokřady a tajemství ztracené vody, zahráli si kvarteto – Život v mokřadech a ve skupinách vyplňovali tematický pracovní list. Pomocí lupy pak v terénu zkoumali rostliny, které se vyskytují v malém „mokřadu“ v blízkosti školy.

Fotogalerie


Mgr. Kocurová I.