• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Beseda o bezdomovectví a závislostech

Ve středu 6.3 2024 proběhla v naší škole v rámci primární prevence beseda pro 2. stupeň ZŠ a II.A Prš. Téma bylo závislosti a bezdomovectví. Beseda byla volným pokračováním návštěvy azylového domu pro muže a poté i rodiny s dětmi. Obě návštěvy zapůsobily na děti a studenty svou autentičností a zejména možností si v reálu nasát tamější atmosféru boje člověka o základní životní potřeby, nebojím se říci přežití.

Beseda byla pro žáky i pedagogy, velmi zajímavá a přínosná, což potvrzuje kromě až nezvykle intenzívní pozornosti ze strany žáků i velké množství dotazů, které žáci i pedagogové doslova chrlili na přednášející. Čas běžel tak rychle, že se nakonec ani na všechny nedostalo a museli si svoje dotazy schovat na příště.

Pokud se ptáte, co bylo na besedě tak zajímavé, tak to byla hlavně skutečnost, že hlavní část besedy zaplnil skutečně prožitý příběh přednášejícího, který barvitě vylíčil svůj pád až na samé dno společenského života a cestu vzhůru zpět do života.  Myslím si, že žádná učebnice ani výchovný film nenahradí reálné vyprávění skutečně prožitého příběhu, kde známé „to nevymyslíš“ platí dvojnásob.

Závěrem bych chtěl zmínit fakt, že hlavním spouštěčem takových smutných příběhů, které sice v malém procentu, ale přece, končí dobře, je více či méně vypěstována závislost. A právě tento pojem bude téma naší další besedy.

Mgr. Mojmír Klus, pedagog

 

Přednáška Mgr. Vlastimila Starzyka a peer pracovníka pana Pavla byla velmi zajímavá. Slyšet osobní příběh pana Pavla, který sám prožil 12 let na ulici, navíc jako těžce závislý člověk na alkoholu s mnoha dluhy, bylo neocenitelné. Návrat z ulice a ze závislosti je dalo by se říct nadlidský úkol, proto jsou takoví lidé, kteří to dokázali, velmi potřební pro práci jako peer pracovníci, kteří rozumí, co prožívají lidé bez domova. Slyšet to, jak se na takové lidi ve velmi těžké životní situaci myslí a jaké jsou pro ně programy pomoci, je velmi zajímavé. A také se dozvědět, jaká jsou rizika a nástrahy a že spadnout na pomyslné sociální dno může vlastně kdokoliv, kdo je neznalý těchto nebezpečí, je velmi důležité jako prevence.

Mgr. Daria Gociek, psycholožka

d