• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Muzikoterapie pro zaměstnance naší školy

Úterní odpoledne 19. března patřilo zaměstnancům naší školy, kteří měli příležitost seznámit se s netradičními hudebními nástroji a jejich využitím, a to prostřednictvím akce nazvané Úvod do muzikoterapie. Naše škola pořídila různorodé hudební nástroje v celkové hodnotě takřka 100.000,- Kč – jedná se o 10 afrických bubnů djembe, 4 šamanské bubny, metalofon a happydrum, sansulu, kalimbu, tibetskou mísu, balafon, ocean drum, dešťovou hůl a dešťový sloup, hromový bubínek, koshi zvonečky či veselé hudební ZOO.

Každý měl možnost zahrát si postupně na všechny nástroje a zjistit, jak je lze využít v praxi. Zaměstnanci pak vytvořili bubnovací kruh a vyzkoušeli si několik rytmických her. Poté následovala relaxace, během níž si každý vytvořil prostor sám pro sebe, soustředil se na svůj dech a nechal na sebe působit příjemné zvuky a vibrace. Po odeznění posledních tónů přišla na řadu závěrečná reflexe v podobě vzájemného sdílení dojmů. Zaměstnanci se společně shodli, že tento úvod do muzikoterapie byl zajímavým a příjemně stráveným odpolednem, profesním obohacením a inspirací, jak zapojit prvky muzikoterapie do výuky žáků.

Mgr. Anna Stellerová