• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Metodické setkání pedagogů mateřských škol

Ve středu 20. 3. 2024 proběhlo v naší mateřské škole metodické setkání pedagogů naší MŠ a pedagogů partnerské MŠ, která je součástí Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace. V rámci setkání se pedagožky aktivně zúčastnily Inovativního vzdělávání na téma čtenářská pre/gramotnost s názvem „Učíme se číst s porozuměním“, které se uskutečnilo v rámci projektu Rozvoj kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský. Lektorka Mgr. B. Kowalczyková pracovala s knihou od Magdaleny Matoso: Klapy klap.

Poté si pedagožky prohlédly prostory MŠ a společně diskutovaly na témata speciálního školství, a to především o přínosech OP JAK.  Setkání proběhlo v příjemné atmosféře. Těšíme se na další spolupráci.

Fotogalerie