Vážení rodiče, milí žáci,

informuji Vás, že na základě Usnesení vlády ČR ze dne 11. 11. 2020 je od 18. 11. 2020 povolena prezenční výuka žáků střední školy a základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (speciálních škol). Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je od 18. 11. 2020 zajištěn také provoz školní družiny včetně školního stravování.

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy