• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Den Země 2024

Oslava Dne Země na naší škole proběhla 19. dubna. Letošní Den Země jsme zaměřili na recyklaci a třídění odpadů. O třídění odpadu toho jistě mnoho víme, ale protože je to téma zajímavé, proč se nedozvědět něco nového, nebo alespoň nezopakovat to, co již známe?  Jak se plasty recyklují a co vše z nich lze vyrobit? Co nepatří do zelených (bílých) kontejnerů? Jak se papír recykluje a jak se třídí nápojové kartony? Co řadíme k elektroodpadu, co je to bioodpad. Mnoho zajímavých otázek, na které žáci dostali odpověď.

Každoročně se také zapojujeme v rámci oslav Dne Země do celorepublikové akce        Ukliďme Česko, během níž jsme uklidili od odpadků blízké okolí naší školy.

Fotogalerie

Mgr. I. Kocurová