Dne 12. 2. 2019 proběhl v mateřské škole první projektový den realizovaný v rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Čtenářskou dílnu vede Mgr. Marika Zadembská. Jak sama říká, nejdůležitější je vhodný výběr knih. Paní lektorka přinesla knížky zvukové, hmatové a další, které samy vybízejí k další interakci.

Nejdříve jsme se v kruhu všichni vzájemně seznámili a představili se s pomocí rytmizace na bubínek.  Od této doby je paní lektorka naše paní Marika.

Hlavní částí programu byla kniha Od hlavy k patě od Erica Carleho. Paní Marika dětem knihu představila a ukázala, jak s ní budeme pracovat. Tato kniha bude symbolem pro setkávání a zahajování programu každé čtenářské dílny. Kniha vybízí k pohybové interakci a učení se. Děti opakují názvy zvířat a naučený pohyb. Velice důležitý je také slovní doprovod – „Taky to umím! Taky to dovedu! Taky to dokážu!“

V průběhu celého projektového dopoledne byl kladen důraz na aktivizační metody a kooperativní učení.

Výběr knih se paní Marice opravdu povedl. Všechny knížky děti zaujaly a krásně s nimi pracovaly. Těšíme se na další setkání ve čtenářské dílně za měsíc.

FOTO