• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Polytechnické vzdělávání v MŠ

V rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, proběhlo pod vedením Mgr. Jiřího Farugy během měsíce října, listopadu a prosince 5 projektových dnů polytechnické výchovy a vzdělávání.

Pro zahajovací lekci využil pan učitel jednoduchou stavebnici s dřevěnými kostkami různých tvarů. Děti stavěly jednoduché domečky, ohrady, stáje, podařilo se jim také postavit model naší školy. Na druhé lekci jsme navštívili prostory školní dílny. Děti se seznámily s dílenským nářadím a nástroji, prohlédly si výrobky starších žáků. Pak došlo na samotnou práci, kdy si děti vyrobily dřevěnou hrací kostku, kterou si samy obrousily a doplnily o puntíky. Třetí lekce proběhla ve třídě se stavebnicí LEGO a magnetickou stavebnicí Magformers, kdy se děti učily pracovat podle plánků. Čtvrtá a pátá lekce se nesla v duchu příprav na Vánoce, kdy si děti vyráběly vánoční dekorace – vánoční strom, který vyráběly z připravených nařezaných klacíků a drátku. Stromeček děti ozdobily dle vlastní fantazie.

Děti byly nadšené ze všech projektových dní, vždy se těšily na pana učitele a byly plné očekávání, jakou činnost si pro ně připraví.

Zapsala Bc. L. Gajdzicová

Fotogalerie