• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Mezinárodní řemeslné hry SOŠ TŽ

11. 5. 2022 se na Střední škole Třineckých železáren konaly Mezinárodní řemeslné hry. Na zahájení her jsme vyslechli českou hymnu, po které dostali prostor osobnosti města Třince, ti zahájili Mezinárodní řemeslné hry a byl zapálen symbolický oheň.  

Naši žáci 9. ročníku základní školy byli pozváni jako diváci. Avšak i oni měli možnost se zapojit do některých aktivit. Všechny skupiny soutěžících žáků dostaly průvodce, který je doprovázel na jednotlivá stanoviště soutěží. Naši žáci začali s úkolem, kde vyplňovali tři znalostní testy z oboru průmyslu, hutnictví, elektřiny, instalatérství. Mezi jednotlivými testy se měli možnost podívat na míchání nápojů, které předváděli studenti hostitelské školy. Další činností byl úkol praktický, jehož cílem bylo postavit co největší věž, která by udržela bonbon. Po obdržení materiálu – lepicí pásky, špaget – se dali všechny soutěžící skupiny do díla. Po určeném limitu byly věže s bonbonem změřeny. Ze všech skupin v sále vydržely stát pouze tři věže. Aby i doprovázející učitelé byli zapojeni, mohli si tento úkol zkusit také a byl zvládnut úspěšně. Poté jsme se přesunuli do dílen, kde pokračovaly soutěže v oboru logistik (na dálku ovládaném nakladači bylo potřeba přesunout předměty na jiné místo), v oboru hutník (práce s formou, odlévání cínu), v oboru elektrikář (zapojit obvody), v oboru instalatér (sestavit dle návodu trubky). V dílnách jsme se na jednotlivé soutěžící dívali a obdivovali jejich zručnost i vědomostní stránku.

Na závěr jsme ochutnali oběd a do školy si odvezli trička s logem her, zážitky z vlastního zapojení se do soutěže a také větší přehled o oborech střední školy.

Fotogalerie