• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Vzdělávání našich pedagogů

V pondělí 2. října 2023 odpoledne proběhl v rámci projektu Rozvoj kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ vzdělávací program „Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty“ v rozsahu 8 hodin, který byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zúčastnilo se jej 6 pedagogických pracovníků naší školy. Lektorem tohoto kurzu byl PhDr. Libor Kyncl.
 
V dubnu tohoto roku proběhlo v rámci stejného projektu další osmihodinové vzdělávání našich pedagogů s názvem  „Inovativní metody vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí ZŠ speciální“ zaměřené především na využití 3D brýlí ve výuce. Lektorovali Mgr. Vojtěch Gybas a Mgr. Petra Poláčková. Dále proběhl vzdělávací program „Využití ICT ve výuce – náměty a inspirace pro praxi“.